Att få sin cykel stulen är inte kul…

Vi på stulencykel.se har samlat den bästa informationen så att du ska slippa detta.


🚲 Lite siffror om cykelstölder i Sverige

62700 cykelstölder 2022

Det är väldigt få av dessa som kommer tillbaka och bara någon procent blir uppklarade. Denna siffran är från Brottsförebyggande Rådet.

23% av de är
Elcykelstölder

14837 av cyklarna är just elcyklar som blivit stulna. De har en chans att få en uppklarning, men det är ändå bara på 1%.

1 av 10 drabbad

I en undersökning av Brottsförebyggande Rådet visade det att 10% av hushållen är drabbade av cykelstöld.

Artiklar