Cykelstölder är bland de vanligaste egendomsbrotten i Sverige. 2022 var det 62700 cykelstölder varav 23% elcykelstölder. 1 av 10 hushåll är drabbade. Tyvärr förblir de flesta av dessa stölder ouppklarade, ofta på grund av brist på identifierbara misstänkta och resurser​​. Cykelstölder som brott har under 1% att bli lösta, medans elcykelstöld är över en procent, tyvärr alldeles för lågt.

Att få sin cykel stulen är en frustrerande upplevelse, men det finns flera steg du kan vidta för att öka chanserna att få tillbaka din cykel och förebygga framtida stölder. Vi börjar med vanliga frågor och går sedan in mer i detalj.

Vanliga Frågor om Cykelstöld

Vad gör jag om min cykel är stulen? Om din cykel är stulen, bör du först och främst göra en polisanmälan. Det är viktigt att ge polisen så mycket information som möjligt, inklusive cykelns märke, modell, färg och ramnummer. Därefter bör du kontakta ditt försäkringsbolag för att se om du kan få ersättning för stölden.

Hur mycket får man för stulen cykel? Ersättningen för en stulen cykel beror på din försäkringspolicy. Ofta betalar du en självrisk och kan sedan få ersättning baserat på cykelns värde och ålder. I vissa fall kan försäkringsbolaget erbjuda ersättning i form av en ny cykel eller i monetär form.

Varför får man inte ta tillbaka sin stulna cykel? Om du hittar din stulna cykel, rekommenderas det att inte ta tillbaka den själv, särskilt om den är i en annan persons besittning. Det kan vara riskabelt och olagligt att konfrontera personen själv. Istället bör du informera polisen om situationen.

Hur polisanmäler man cykelstöld? Cykelstöld kan anmälas antingen online via polisens e-tjänster eller genom att ringa polisen. Om du har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer kan du använda webbanmälan. Se till att ange alla relevanta uppgifter om cykeln, såsom ramnummer, typ, märke, modell och färg.

1: Polisanmälan

Det första steget när din cykel har blivit stulen är att göra en polisanmälan. Detta är viktigt för att skapa en officiell registrering av stölden, vilket är nödvändigt för eventuella försäkringsärenden och hjälper polisen att identifiera stöldmönster. Ibland kan stulna cyklar upptäckas i samband med husrannsakan på grund av ett annat brott. Anmälan kan göras online för dem med svenskt personnummer eller samordningsnummer. Se till att inkludera detaljerad information om cykeln, som ramnummer, märke, modell, typ och färg. Om brottet sker just nu, är det viktigt att ringa 112 omedelbart.

Här är sidan för polisanmälan: polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/

2: Kontakta ditt försäkringsbolag

Efter att ha gjort en polisanmälan, kontakta ditt försäkringsbolag. De flesta hemförsäkringar täcker cykelstölder, men det är viktigt att först ha en polisanmälan som stöd. När du anmäler stölden till försäkringsbolaget, var beredd på att betala en självrisk och ta hänsyn till eventuellt åldersavdrag baserat på cykelns ålder och skick. Ersättningen kan vara antingen monetär eller i form av en ny cykel, beroende på din försäkringspolicy. Försäkringsbolaget kan också begära en kopia av polisanmälan samt bevis för ägande och cykelns värde. Om du väljer att ta emot ersättning i form av pengar/ny cykel får oftast försäkringsbolaget ägande av cykeln istället om den dyker upp.

3: Sociala medier & eget detektivarbete

Använd sociala medier för att öka chanserna att återfinna din stulna cykel. Dela bilder och information om din cykel på plattformar som Facebook och Twitter. Ju fler personer som känner till stölden, desto större är chansen att någon ser din cykel. Att sätta upp lappar i ditt närområde kan också vara effektivt. Om du skulle hitta din cykel, undvik att konfrontera personen själv och kontakta istället polisen direkt

4: Bevaka cykelannonser

Var proaktiv och håll ett öga på annonser på nätet, till exempel på Blocket och Facebook Marketplace, där stulna cyklar ofta listas för försäljning. Om du ser en cykel som liknar din, kontakta polisen snarare än att försöka hantera situationen på egen hand..

5: Förebygg framtida stölder

För att minska risken för att din cykel blir stulen igen, ta några förebyggande åtgärder. Använd alltid bra, godkända lås och välj parkeringsplatser noggrant – välbelysta och trafikerade platser är att föredra. Att notera cykelns serienummer och ha bilder av den kan vara avgörande för att identifiera din cykel om den skulle försvinna igen.

Förebyggande åtgärder: För att minska risken att din cykel blir stulen, finns det flera åtgärder du kan vidta:

  1. Använd säkra cykellås: Det är viktigt att använda högkvalitativa cykellås som inte enkelt kan klippas upp med bultsax. Lås som kräver vinkelslip för att brytas upp är effektiva eftersom de är tidskrävande och bullriga för tjuven att hantera​​. Läs vår guide om bästa cykellåsen
  2. Säker förvaring hemma: Många cykelstölder sker nära hemmet. Förvara värdefulla cyklar i låsta utrymmen som cykelförråd, eller ta in dem i bostaden. Lås även cykeln när den är förvarad i dessa utrymmen​​.
  3. Lås fast cykeln i fasta objekt: När du parkerar din cykel, se till att alltid låsa fast den i ett fast föremål som ett cykelställ eller lyktstolpe​​. Det är även bra att låsa högt upp så att tjuvarna inte får hävarm med t.ex. bultsax.
  4. Undvik dåligt belysta platser: Parkera inte din cykel på platser som är dåligt belysta, särskilt på kvällen. Dessa platser är mer utsatta för stölder​​.
  5. Ta bort sadeln och batteriet på elcyklar: Ett sätt att göra cykeln mindre attraktiv för tjuvar är att ta av sadeln och, för elcyklar, ta bort batteriet när cykeln är parkerad​​​​.
  6. Synlig stöldskyddsmärkning och GPS-spårning: Märk din cykel med synliga stöldskyddsmärken eller använd GPS-spårning för att kunna spåra cykeln om den blir stulen​​​​.
  7. Lås både ram & hjul: Glöm inte att låsa fast både ramen & hjulen i ett fast objekt. T.ex. mountainbikes & hybridcyklar är ofta väldigt enkla att stjäla hjul på då de har snabbkoppling, och det kan bli en dyr kostnad för ersättning. Vår rekommendation är ett u-lås för ram eller ram+bakhjul samt eller kedja för framhjul.
  8. Variera parkeringsplatsen: Försök att inte alltid låsa fast cykeln på samma ställe för att undvika uppmärksamhet från potentiella tjuvar​​.
  9. Lås alltid cykeln: Oavsett hur kort tid du planerar att vara borta från cykeln, se till att alltid låsa den. Många cykelstölder sker just för att cykeln lämnats olåst under en kort stund​​.

Att förlora en cykel kan vara både emotionellt och ekonomiskt påfrestande, särskilt om cykeln är ditt huvudsakliga transportmedel eller har ett affektionsvärde. Genom att vidta dessa åtgärder kan du öka chanserna att återfå din cykel och samtidigt hjälpa till att skapa ett säkrare samhälle för alla cyklister. Det är också viktigt att vara medveten om de möjligheter och begränsningar som finns när det gäller försäkringserbjudanden och att alltid vara proaktiv när det gäller säkerhet och förebyggande åtgärder. Genom att följa dessa råd kan du inte bara öka dina chanser att återfå din förlorade egendom utan också bidra till att göra cykling till ett säkrare och mer njutbart sätt att resa.

Läs vår guide till bästa cykellåsen